ก่อนหยุดงาน อย่าลืมใส่ Out Of Office

คำสั่ง Out Of Office นี้เป็นคำสั่งที่ทำให้การสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ผ่านทางอีเมลไม่ขาดตอน ทำให้คนอื่นๆ ทราบว่า ขณะนี้เราไม่สามารถเช็คอีเมล หรือตอบอีเมลได้ทันที อาจ
เนื่องมาจากการลาพักร้อน หรือไปสัมมนา เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่เราจะหยุด แนะนำให้เลือกคำสั่งนี้ทำงานอัตโนมัติก่อน

ตำแหน่งที่เก็บคำสั่ง Out Of Office ใน Microsoft Outlook 2010

 

 

Out Of Officeใน Microsoft Outlook 2010

Out Of Office in Outlook 2010
 

แต่เดิมใน Microsoft Outlook 2007 คำสั่ง Out Of Office จะอยู่ในเมนู Tools และเมนูคำสั่ง Out Of Office Assistant แต่สำหรับ Microsoft Outlook 2010 จะอยู่แยกออกมาต่างหาก โดยจะอยู่ในหัวข้อเมนูหลัก ดังนี้

  1. เมนู File
  2. เมนูย่อย Info
  3. หัวข้อ Automatic Replies

สำหรับวิธีการใช้งาน จะไม่แตกต่างจาก Microsoft Office 2007 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังไม่เข้าใจการทำงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Out Of Office ใน Outlook 2007 ก่อนได้ โดยสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่หัวข้อ Out Of Office ใน Microsoft Outlook 2007
 

 


Menu