การจับภาพหน้าจอด้วย Screenshot

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2010 คงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะในเวอร์ชั่น Outlook 2007 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาการทำงาน (สงสัยทีมงานพัฒนา ทำไม่ทัน) แต่มาเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ในตระกูล Office 2010

ทิปการใช้งาน เวลามีปัญหา Error ในการทำงานของโปรแกรมใดๆ สามารถใช้ Screenshot ช่วยจับภาพหน้าจอ และส่งให้คนอื่นๆ ช่วยเหลือได้สะดวกมากเลย..

การใช้คำสั่ง Screenshot ใน Outlook 2010

Screenshot Office 2010

เราสามารถใช้งานคำสั่ง Screenshot ใน Outlook ได้เช่นเดียวกันกับใน Microsoft Word 2010 แต่อย่างไรก็ตามที่หน้าต่างการทำงานปกติ จะไม่มีเมน Insert (ซึ่งเป็นที่เก็บคำสั่ง Screenshot) ดังนั้น ถ้าต้องการใช้คำสั่งนี้ จะต้องทำดังนี้

  1. คลิกคำสั่ง New Email
  2. ให้คลิกเม้าส์ไปอยู่ในตำแหน่งของการพิมพ์เนื้อหาอีเมล คำสั่ง Screenshot จึงจะสามารถแสดงให้เห็น และสามารถเลือกคำสั่งนี้ได้
  3. ทดสอบดูได้ โดยการคลิกเม้าส์ในช่อง To, CC คำสั่ง Screenshot จะแสดงเป็นสีเทา ซึ่งจะไม่สามารถใช้คำสั่ง Screenshot ได้
  4. เลือกจับหน้าจอภาพตามต้องการ

รายละเอียดวิธีการ แนะนำให้ไปดูที่หัวข้อ Screenshot เครื่องมือน่าใช้ใน Word 2010 แทนน่ะครับ

เพิ่มเติม เรายังสามารถใช้คำสั่ง Screenshot ในกรณีที่เรามีการ reply mail ด้วยเช่นกัน


Menu