สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

บทความนี้จะแนะนำถึงวิธีง่ายๆ ที่หลายๆ คนลืมใช้งานกันไปแล้ว เพราะว่าค่ากำหนดเริ่มต้นของโปรแกรมใน ตระกูล Microsoft Office 2010 หรือ Microsoft Office 2007 ก็ตาม ไม่มีการตั้งค่าให้ทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดความเสียหายของข้อมูลได้ง่าย โดยเฉพาะกับเครื่องคอมฯ รุ่นเก่าๆ ที่อาจไม่สามารถทำงานได้ดีกับ Office รุ่นใหม่ๆ

คำสั่งที่พูดถึงนี้ คือ การสร้างไฟล์สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Backup copyBackup copy Word 2010

วิธีการกำหนดให้โปรแกรมสร้างไฟล์สำรองอัตโนมัติ

  1. เปิดเอกสารงานขึ้นมาด้วย Microsoft Word (ขอยกตัวอย่าง)
  2. คลิกเมนู File
  3. เลือกหัวข้อ Options
  4. คลิกเลือกเมนูด้านซ้ายมือชื่อ Advanced
  5. เลื่อนหน้าต่างลงมาจนถึงหัวข้อ Save
  6. ให้คลิกถูก หน้าข้อความ Always create backup copy

แค่นี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาไฟล์ที่ทำผิดพลาได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าต้องการให้มีการบันทึกไฟล์แบบอัตโนมัติ ก็ให้เพิ่มการบันทึกไฟล์อัตโนมัติ (Auto Save) โดย

  1. คลิกเข้าไปที่เมนู File
  2. เลือกหัวข้อ Options
  3. คลิกเลือกเมนูซ้ายมือ Save
  4. จากนั้นคลิกเลือกหัวข้อ Save Auto Recover..  และกำหนดเวลาตามต้องการ

แค่นี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ได้บ้างแล้วครับ


Menu