คอมพิวเตอร์เวลาใช้ไปนานๆ จะเก็บไฟล์ขยะเกิดขึ้นมากมาย ไฟล์ขยะเหล่านี้เราเรียกว่า Temporaries Files ถ้าเป็นขยะจากอินเตอร์เน็ต จะเรียกว่า Internet Temporaries Files ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะถูกสะสมภายในเครื่องคอมฯ ของเรา และเป็นที่มาของพื้นที่ใน Hard disk เต็ม และโดยเฉพาะ Internet Temporaries Files ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของไวรัสประเภทต่างๆ ไว้มากมาย

Temporaries Files มาจากไหน

เวลาใช้งานโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Microsoft Word เป็นต้น จะมีการสร้างไฟล์ชั่วคราว หรือ Temporaries Files เพื่อใช้ในการบันทึกไฟล์ขณะที่งานยังไม่เสร็จ หรือผู้ใช้งานยังไม่ได้กดปุ่ม "Save" และเมื่อทำงานเสร็จ โปรแกรม Microsoft Word ก็จะทำการลบไฟล์ขยะนี้ออกไป แต่บางครั้งอาจลบไฟล์ไม่หมด ทำให้เหลือค้างในคอมพิวเตอร์ และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องแฮ้งค์ ขณะทำงาน ทำให้โปรแกรมไม่สามารถลบออกไปได้

ลบไฟล์ขยะอัตโนมัติด้วย CCleaner

CCleanr LogoCCleaner เป็นฟรีโปรแกรมที่สามารถหา download จากอินเตอร์เน็ตและใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข ?หลายๆ คนอาจเคยใช้โปรแกรม Disk Cleanup ของ Windows เอง ที่สามารถลบไฟล์ขยะได้เช่นเดียวกัน แต่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือ Disk Cleanup จะทำงานช้ามากๆ บางครั้งทาง Windows มีปัญหาอาจนานหลายสิบนาทีเลยทีเดียว

คุณสมบัติของ CCleaner

 1. ตรวจสอบและแสดงไฟล์ขยะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
 2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ Windows Registry
 3. เครื่องมีอช่วยในการ uninstall program
 4. สั่งยกเลิก Startup program ได้
 5. มีการอัปเดทโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ

วิธีใช้งานโปรแกรม CCleaner

CCleaner program

 1. เริ่มต้นให้คลิก Download CCleaner?| Portable version
 2. ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้ง และทำตามหน้าจอจนกระทั่งเสร็จ
 3. เริ่มต้นใช้งานเพียง ดับเบิลคลิกที่โปรแกรม
 4. จะได้หน้าต่างให้เลือก Analyze เพื่อตรวจสอบว่ามีไฟล์ขยะมากน้อยเพียงใด
 5. พอ Analyze เสร็จ ให้คลิก Run Cleaner ได้เลย

ทิป CCleaner

 • โปรแกรมนี้จะมีการลบไฟล์ หลายๆ ประเภท เช่น Internet Explorer, Windows Explorer, System และอื่นๆ อีก ดังนั้น ถ้าไม่ต้องการลบหัวข้อใด ให้คลิกยกเลิกเครื่องหมาย กากบาทหน้าหัวข้อนั้นๆ ก่อนเสมอ
 • สำหรับหัวข้ออื่นๆ เช่น Registry เป็นต้น ถ้าเราต้องการลบก็สามารถคลิกเลือกได้ทันที

?


Menu