มีอะไรมากกว่าบีบอัดไฟล์ คลายไฟล์ด้วย 7-zip

นอกเหนือจากความสามารถพื้นฐานของ 7-zip ในการบีบอัดไฟล์ คลายไฟล์แล้ว 7-zip ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเราสามารถเข้าถึงความสามารถพิเศษได้ผ่าน 7-zip File Manager

การเข้าถึง 7-zip File Manager ให้คลิกเข้าไปที่

 1. คลิกปุ่ม Start
 2. คลิกเลือก 7-zip
 3. คลิกเลือกโปรแกรม 7-zip File Manager

ความสามารถที่ซ่อนอยู่ของ 7-zip

 1. Splite Fileคำสั่งในการแยกไฟล์กรณีที่เราต้องการสำรองไฟล์ไปเก็บไว้ในสื่ออื่นๆ ตัวอย่างเช่น มีไฟล์หนังขนาด 1 GB (1024 MB) แต่ต้องการบันทึกเข้าแผ่น CD ขนาด 700 MB ดังนั้น เราสามารถใช้คำสั่ง Splite Files เพื่อแยกไฟล์เป็นขนาดประมาณ 700 MB และอีกไฟล์ขนาดประมาณ 324 MB การเรียกใช้คำสั่ง Splite File
  1. ให้เปิดโปรแกรม 7-zip File Manager
  2. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแยก
  3. คลิกเมนูไฟล์ เลือก Splite File
  4. คลิกเลือกประเภทและขนาดของไฟล์ที่ต้องการ Splite ไปเก็บไว้ จากหัวข้อ "Splite to Volumns, bytes:"
  5. คลิก OK เพื่อเริ่ม Splite file
 2. Combine Filesการรวมไฟล์จากการใช้คำสั่ง Splite File ส่วนวิธีการใช้คำสั่ง combine files มีดังนี้
  1. ให้คลิกเปิดโปรแกรม 7-zip File Manager
  2. จากนั้นคลิกเลือกไฟล์แรกที่ถูก Splite File
  3. จากนั้นคลิกเมนูไฟล์ เลือก Combine Files
  4. รอสักครู่ โปรแกรมจะรวมไฟล์ให้อัตโนมัติ
 3. Languageปรับเปลียนภาษาได้ตามต้องการ โดยเฉพาะโปรแกรม 7-zip รองรับภาษาไทยได้ด้วย สำหรับวิธีเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย มีดังนี้
  1. เปิดโปรแกรม 7-zip File Manager
  2. คลิกเลือกเมนู Options
  3. คลิกแท็ป Language
  4. คลิกเลือก Thai (ไทย)
  5. คลิกปุ่ม Apply และตามด้วยปุ่ม OK

?


Menu