ถอดถอนโปรแกรมหรือ Uninstall


บางโปรแกรมอาจไม่มีเครื่องมือในการช่วยในการถอดถอน หรือ Uninstall ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน และเปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิกส์โดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น ถ้าคุณมั่นใจว่าโปรแกรมไหน ที่คุณไม่ต้องการใช้งานแล้ว แนะนำให้มาถอดถอน โดยใช้โปรแกรมฟรีแวร์ "Piriform CCleaner"? ถ้ายังไม่รู้จักโปรแกรมนี้ แนะนำให้เข้าไป download และศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนได้ที่ Review โปรแกรมลบขยะ CCleaner

วิธีใช้งาน Piriform CCleaner

Uninstall program with CCleaner

  1. เปิดโปรแกรม CCleaner
  2. คลิกแท็ป "Tools"? คลิกคอลัมภ์ถัดมา Uninstall
  3. ในหน้าต่าง "Programs to Remove"
  4. ให้คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการถอดถอน
  5. จากนั้นคลิกปุ่ม "Run Uninstaller"
  6. จากนั้นทำตามขั้นตอนที่หน้าต่างแสดงไว้ (แต่ละโปรแกรมอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย)

?


Menu