7-Zip สุดยอดฟรีโปรแกรมในการบีบอัด และคลายไฟล์

?การใช้งานของโปรแกรม 7-Zip เราสามารถใช้งานโดยตรงผ่านโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows ได้ทันที โดยการคลิกเลือกรายชื่อไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา จะมีเมนูลัด ให้เลือกบีบอัดไฟล์ ส่วนการคลายไฟล์ก็เพียงดับเบิลคลิกไฟล์ที่บีบอัด โปรแกรมจะถูกเปิดให้อัตโนมัติ ง่ายไหมครับ คราวนี้เรามาดูรายละเอียดวิธีการใช้งานกันดูครับ

7-Zip File Manager

ความหมายของคำสั่งต่างๆ ของ 7-Zip

 • Extract files - การคลายไฟล์
 • Add to Archive - การบีบอัดไฟล์
 • Compress and email - บีดอัดไฟล์และส่งด้วย email

วิธีการบีบอัดไฟล์ด้วย 7-Zip

  1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer หรือกดปุ่ม "Windows logo + E"
  2. เลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด อาจเลือกมากว่าหนึ่งไฟล์ก็ได้ โดยการกดปุ่ม Shift + คลิกเลือกไฟล์ต่อเนื่อง หรือ กดุปุ่ม Ctrl + ไฟล์ที่ต้องการ
  3. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Add to Archinve

How to Archive 7-zip

 1. จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ทิป 7-zip: การใช้คำสั่ง Add to Archive ครั้งแรก โปรแกรมจะมีการกำหนดไฟล์บีบอัดเป็น 7z แต่ถ้าต้องการบีบอัดเป็น Zip สามารถเปลี่ยนได้จากหัวข้อ Archive format

Add to Archive 7-zip

วิธีการคลายไฟล์ด้วย 7-Zip

 1. ดับเบิลไฟล์ที่เป็น .Zip หรือ 7z
 2. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

?


Menu