ทำความรู้จัก RAR ไฟล์


ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่น่าจะรู้จัก ไฟล์นามสกุล .Zip ซึ่งเป็นไฟล์นามสกลุที่ถูกบีบอัด และนิยมนำไปใช้สำหรับการส่งผ่านอีเมล์ (การบีบอัดดสามารถบีบอัดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดวิธีการบีบอัดไฟล์สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ Review โปรแกรม 7-Zip? ส่วนไฟล์ RAR ก็เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดอิกประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้งานกัน

ไฟล์ที่ถูกบีบอัด เมื่อก่อนมักนิยมใช้โปรแกรม Winzip สำหรับการคลายไฟล์ออกมา ต่อมามีหลายๆ หน่วยงานพัฒนาโปรแกรมในการคลายไฟล์ได้เช่นเดียวกัน และที่สำคัญเป็นฟรีโปรแกรมอีกด้วย สำหรับโปรแกรมที่กล่าวถึงนี้ ได้เคยแนะนำไปแล้ว โปรแกรมมีชื่อว่า 7-Zip? สามารถ download และใช้งานได้ฟรี

7-Zip มีดีมากกว่าการคลายไฟล์ .Zip

Unzip File RAR File Type


ถ้าพูดกันให้ชัดเจน ไฟล์ .Zip และไฟล์ .RAR เป็นไฟล์ที่นิยมใช้งานกันมากในโลกอินเตอร์เน็ต คนส่วนใหญ่มักใช้โปรแกรม Winzip สำหรับคลายไฟล์ .Zip และใช้โปรแกรม WinRAR สำหรับคลายไฟล์ .RAR ซึ่งทำให้เราต้องติดตั้งถึงสองโปรแกรม และทั้งสองโปรแกรมนี้ ก็จำเป็นต้องเสียเงินซื้อด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากพอมควร? (ถ้าใครจะใช้ Shareware ก็ต้องถูกจำกัดเวลาในการใช้งานเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ประมาณ 30 วัน)

7-Zip สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้


ที่แนะนำให้ใช้โปรแกรม 7-Zip ทั้งการใช้งานในส่วนของบุคคลและสำหรับธุรกิจ เพราะเห็นว่า จะช่วยลดปัญหาการใช้โปรแกรมผิดกฏหมาย และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อีกด้วย ถึงแม้จะไม่มากก็ตาม แต่จะเสียเงินไปทำไม? สำหรับข้อดีของการใช้โปรแกรม 7-Zip มีดังนี้

  • เป็นฟรีแวร์โปรแกรมใช้งานได้ฟรี
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค๊กร
  • รองรับการคลายไฟล์ได้ทั้ง .Zip และ .RAR
  • รองรับการบีบอัดไฟล์ได้ มีไฟล์นามสกุลเป็นของตัวเองชื่อ .7z
  • สามารถใส่รหัสผ่านของไฟล์ได้
  • และอืนๆ อีก

วิธีการใช้งาน 7-Zip ในการคลายไฟล์ .RAR

  1. แนะนำให้เปิดโปรแกรม 7-Zip File Manager โดยการคลิกที่เมนู Start เลือก 7-Zip จากนั้นคลิกไอคอนโปรแกรม 7-Zip File Manager
  2. แถบโฟลเดอร์ ให้คลิกเข้าไปโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ นามสกุล .RAR ที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม Extract เลือก Extract to ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  4. แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการคลายไฟล์

อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ยุ่งยาก นั่นคือ การเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .RAR ก่อน จากนั้น จากนั้นคลิกขวาเลือก 7-Zip และเลือกคำสั่ง Open Archive


Menu