ShortCut คืออะไร

คือไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อเรียกคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ต้องการ แทนการเรียกใช้โปรแกรมโดยตรง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้และลดความผิดพลาดในการสั่งลบไฟล์โดยไม่ได้เจตนา ถ้าเราสังเกตุจะพบ ShortCut ต่างๆ มากมายบน menu Start ซึ่งเราสามารถสั่งลบ ShortCut เหล่านี้ได้ ถ้าเราไม่ต้องการ (ขอย้ำ การลบ ShortCut นี้ จะไม่กระทบกับการใช้โปรแกรมจริง)

วิธีลบ ShortCut บน ShortCut menu

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกเลือก All Programs
  3. เลือกเลือก ShortCut ของโปรแกรมที่ไม่ต้องการ
  4. คลิกขวาเลือกคำสั่ง Delete

เสร็จแล้วครับ แค่นี้ไฟล์ ShortCut ทีเราไม่ต้องการก็หายไปแล้วครับ? เทคนิคนี้สามารถใช้งานได้กับ Windows ทุกๆ เวอร์ชั่นครับ..

Delete Windows ShortCut

 


Menu