Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

ยกเลิกการแจ้ง Error ไปยัง Microsoft

หลายต่อหลายครั้งที่ Windows XP มีปัญหา จะมีหน้าต่างแสดงให้เราส่งข้อมูล หรือ ปัญหานั้นๆ ไปยัง Microsoft ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง Windows ให้ดีขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ คอมพิวเตอร์ของเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ Internet ก่อนเสมอ

แต่สำหรับอีกหลายๆ คนที่ต้องการยกเลิกหัวข้อนี้ สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่จะแนะนำให้ดังนี้

วิธีการยกเลิกการแจ้ง error ไปยัง Microsoft

disable error reporting

  1. คลิกขวาที่ My Computer
  2. คลิกเลือก Properties
  3. คลิกเลือกแท็ป Advanced
  4. คลิกเลือก ปุ่ม Error Reporting
  5. คลิกเลือก Disable error reporting
  6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันอีกครั้ง
  7. แค่นี้ ก็จะไม่มีหน้าต่าง Send error ให้เห็นอีกแล้วครับ