ปัญหากวนใจ สั่งพิมพ์แล้วเครื่องไม่พิมพ์ทำอย่างไร

เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดามักเกิดขึ้นได้เสมอกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกท่าน วันนี้ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหา บางครั้งสั่งพิมพ์งานออกเครื่องพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์เจ้ากรรม กับไม่ยอมพิมพ์ จะทำอย่างไรกับมันดี

สำรวจเครื่องพิมพ์ก่อนส่งซ่อม

  1. เปิดเครื่องพิมพ์แล้วหรือยัง (ตกม้าตาย เพราะเกิดขึ้นเป็นประจำกับข้อนี้)
  2. ถ้าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว สั่งพิมพ์ไป ไฟที่เครื่องพิมพ์จะต้องกระพริบ แสดงว่ากำลังประมวลผลอยู่ ให้รอสักครู่ ถ้าไม่พิมพ์ เช็คดูกระดาษก่อนเป็นอันดับแรก
  3. สั่งพิมพ์แล้ว สังเกตุสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ด้านบน ขึ้นคำว่า Offline แสดงว่า ยังไม่กดปุ่ม Online (Ready) มักเป็นกับเครื่องพิมพ์ประเภท Laser
  4. เช็คสายสัญญาณ?อาจเกิดจากปัญหาสายที่ต่อระหว่างเครืองพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของเราไม่แน่น หรือไม่ได้เสียบอยู่
  5. ตลับหมึกหมดหรือไม่ โดยเฉพาะกับเครื่องพิมพ์ Inkjet บางรุ่น ถ้าหมดตลับใดตลับหนึ่งก่อน อาจทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้เลย
  6. Default Printer ถูกเครื่องหรือเปล่า?บางคนมีเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง อาจสับสนได้?
  7. Driver Printer ติดตั้งถูกต้องหรือเปล่า

* Default Printer หมายถึงการกำหนดให้เครื่องพิมพ์นั้นๆ เป็นตัวเลือกอันดับแรก

 


Menu