ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

ช่างคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกับช่างตามร้านค้าเล็กๆ หรือตามห้างสรรพสินค้า จะไม่พยายามเสียเวลามากนักในการวิเคราะห์ปัญหาของคอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะถ้าเป็นปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์แล้ว ส่วนใหญ่ช่างจะแนะนำให้เปลี่ยนเลย แต่ถ้าเป็นปัญหาจากฮาร์ดดิสก์ ก็จะแนะนำให้เปลี่ยนและติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่เลย เพราะถ้าจะให้กู้ข้อมูลด้วย ช่างส่วนใหญ่จะแนะนำให้ไปหาร้านที่รับกู้ข้อมูลให้แทน (ทั้งๆ ที่บางปัญหาอาจมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้)

ตรวจสอบปัญหาฮาร์ดดิสก์แบบเริ่มต้น

วิธีง่ายในการตรวจสอบปัญหาฮาร์ดดิสก์ว่ามีปัญหาหรือไม่ แนะนำให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไป

 1. เปิดเข้า Windows
 2. กดปุ่ม Windows Logo + R
 3. พิมพ์คำว่า CMD และกดปุ่ม Enter ตาม
 4. พิมพ์คำว่า CHKDSK
 5. สังเกตุผลลัพธ์ที่ได้ จะมีการตรวจสอบดิสก์ 3 ขั้นตอน
 6. หลังจากจบขั้นตอนที่ 3 ให้สังเกตุว่าในบรรทัดที่มีคำว่า Bad Sector มีตัวเลขด้านหน้าหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแล้ว แนะนำให้สำรองข้อมูล และเปลี่ยนโดยด่วน

สำหรับปัญหาอะไรบ้างที่ควรเปลี่ยนอุปกรณ์

 • ไฟไม่เข้า อุปกรณ์ Power Supply เสีย
 • หน่วยความจำแรม RAM เสีย
 • หน้าจอดับสนิท ไฟไม่เข้า
 • ฮาร์ดดิสก์มีปัญหาเรื่อง Bad Sector
 • อุปกรณ์โมเด็ม ไฟไม่เข้า

Menu