เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้ปกติ คุณทำอย่างไร

ปัญหาธรรมดาที่พบเห็นได้บ่อยๆ แต่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆ คนไม่เข้าใจ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง วันนี้ผมเลยนำวิธีในการตรวจสอบปัญหาเวลาเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน แบบเป็นข้อๆ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาการพิมพ์

 1. เปิดสวิทซ์เครื่องพิมพ์แล้วหรือยัง
 2. ถ้าเปิดแล้ว ตรวจสอบสายเครื่องพิมพ์ว่าต่อแล้วหรือยัง สายหลวมหรือเปล่า
 3. ปุ่ม Online หรือ Ready สีเขียว ขึ้นปกติหรือไม่
 4. มีกระดาษใส่อยู่หรือเปล่า
 5. ขึ้น Printer Jam หรือไม่ (หมายถึงกระดาษติด) ถ้าขึ้น ให้เปิดฝาเครื่องพิมพ์ดู และพยายามนำกระดาษออกมา
  • สำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet น้ำหมึกสีไหน หมดหรือเปล่า
  • สำหรัลเครื่องพิมพ์ Laser ผงหมึกหมดหรือเปล่า
 6. Offline Printer ถ้ามีข้อความนี้แสดงว่า มีการสั่งเครื่องพิมพ์ให้เป็น Offline เราสามารถเข้าไปแก้ Printer โดยตรงได้
  1. เข้าไปที่เมนู Printer & Fax
  2. ดับเบิลคลิกที่เครื่องพิมพ์ของเรา จะได้หน้าต่าง Printer
  3. คลิกเมนู Printer
  4. เลือก Use Printer Offline เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก
 7. Driver Printer ติดตั้งถูกรุ่น ถูกยี่ห้อหรือเปล่า

ลองไล่ตรวจสอบทีละหัวข้อน่ะครับ เชื่อว่า ถ้าไม่ใช่ปัยหาของเครื่องมีปัญหา hardware ก็น่าจสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้ครับ

 


Menu