BIOS คืออะไร

BIOS : Basic Input/Output System ไบออส คือชิปตัวหนึ่งบน Main Board ทำหน้าที่ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณ กรณีที่มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ หรือเอาอุปกรณ์บางตัวออก ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม harddisk อีกหนึ่งตัวเข้าไปในเครื่อง, การเพิ่มหน่วยความจำหรือแรม เป็นต้น สำหรับ BIOS ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบและปรับแต่งได้เองอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ BIOS สามารถดูได้จากคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ทำไมต้องมีการปรับค่า BIOS ลองดูตัวอย่างกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น...

 

  • มีการเพิ่มเติม Harddisk, RAM, LAN Card หรืออุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เข้าไป
  • แบตเตอร์รี่บนคอมพิวเตอร์หมด ค่าของ BIOS หายหมด
  • ต้องการกำหนดให้ Boot จาก CD-ROM ก่อน Harddisk
  • ไม่ต้องการให้ BOOT จากแผ่นดิสก์ได้
  • ต้องการยกเลิกระบบ Power Management
  • ต้องการสร้าง Password เพื่อป้องกันคนอื่นแอบเข้ามาเล่นเครื่องคอมฯ

การเข้าสู่โหมดการปรับค่า BIOS

เนื่องจาก BIOS ในปัจจุบันมีหลายค่ายที่ผลิดขึ้นมา ดังนั้นการเข้าสู่โหมดปรับค่า BIOS ก็แล้วแต่บริษัทนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม DEL หรือ F1 หรือ F10 ในระหว่างการ Boot เครื่อง เป็นต้น สำหรับหน้าต่างของโปรแกรมปรับแต่ง BIOS ส่วนใหญ่จะพบจะเป็นลักษณะของ TEXT MODE คือเป็นแบบตัวอักษร อาจมีบ้างที่เป็นลักษณะของ Graphic Mode หรือรูปภาพ (คล้าย ๆกับการใช้งานบน Windows)


Menu