เคยเห็นภาพขนาดเล็กที่เรียงต่อๆ กันหรือเปล่า

 

Thumbnails Photos

 

ในเว็บไซต์ที่ขายวีดีโอ มักจะมีการแสดงภาพขนาดเล็กให้เห็นแสดงแบบต่อเนื่องกัน หรือที่เราเรียกว่า Thumbnails ซึ่งทำให้เราทราบและเห็นภาพในวีดีโอนั้นๆ ว่ามีภาพประกอบอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าเราต้องการทำภาพ Thumbnails แบบนี้บ้าง ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ไม่เชื่อลองทำตามวิธีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี

 1. แผ่นวีดีโอ ที่ต้องการทำ Thumbnails
 2. คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการจัดการ ได้แก่ MPCStar หรือMedia Player Classic เป็นต้น

วิธีการบันทึกภาพแบบ Thumbnails

Thumbnails Option

 1. เปิดไฟล์วีดีโอด้วยโปรแกรม MPCStar
 2. คลิกเมนู File
 3. เลือกคำสั่ง Save Thumbnails
 4. ที่หน้าต่าง Thumbnails Option ให้เลือกใส่รายละเอียดดังนี้
  • File Name - ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึก
  • Number - จำนวนภาพตามแนวตั้ง แนวนอน
  • Width - ขนาดของภาพ
  • Title - ชื่อของภาพ
 5. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึก
 6. รอสักครู่ จากนั้นให้เข้าไปดูโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ สำหรับผู้สนใจโปรแกรม MPCStar ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟรีโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์วีดีโอที่ได้แนะนำไปแล้ว ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปดูและ download ได้ฟรีที่ MPCStar

 


Menu