สร้างข้อความหรือตัวอักษรใน Adobe Photoshop

ปกติเราสามารถสร้างข้อความ หรือตัวอักษรสวยๆ ได้ใน Adobe Photoshop ด้วยการเลือกคำสั่ง "Type Tool" ซึ่งจะได้สีตามที่เราเลือกไว้ แต่ถ้าเราต้องการให้สีของตัวอักษรเป็นภาพ background ของรูปภาพของเราหละ จะทำอย่างไรได้?

วิธีนำรูปภาพมาเป็นพื้นหลังของตัวอักษร

Photo Text in Photoshop

  1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการนำมาเป็นฉากหลัง
  2. เลือกคำสั่ง "Type Tool" เพื่อพิมพ์ตัวอักษร แต่ให้เราเลือกการพิมพ์แบบร่าง "Horizontal Type Mask Tool"
  3. คลิกที่รูปภาพ (สีภาพจะเปลี่ยนเป็นสีแดงออกส้ม)
  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ (แนะนำให้เลือก Font ที่มีตัวอักษรแบบหนาๆ)
  5. จากนั้นให้คลิกที่ไอคอน Move Tool? (รูปลูกศรบนสุด)
  6. จะเห็นรูปว่า มีตัวอักษรแบบร่าง กระพริบอยู่
  7. เราสามารถคลิกและลากข้อความกระพริบนี้ ไปวางที่ใดก็ได้ หรือ copy และ Paste ในเอกสารใหม่ได้ทันที

ลองทำดูอีกครั้งน่ะครับ รับรองไม่ยากจนเกินความสามารถของคุณแน่นอน...

 


Menu