เทคนิคง่ายๆ ในการปรับเปลี่ยนสีของรูปภาพ

Replace Color with Photoshop CS

อีกหนึ่งวิธีในการตกแต่งรูปภาพที่หลายๆ นิยมใช้กัน ก็คือการเปลี่ยนสีของรูปภาพ เช่น การเปลี่ยนสีผม, สีของสิ่งของต่างๆ, สีของดอกไม้ เป็นต้น โดยปกติ ถ้าเราใช้คำสั่ง Fill (เติมสี) จะทำให้สีที่ได้มีความแข็งกระทั่ง ไม่มีมิติ ดังนั้น เราควรใช้เทคนิคการ replace color แทนการ Fill

วิธีการ Replace Color รูปภาพ

Replace color

  1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop
  2. คลิกเมนู Images
  3. เลือก Adjustments
  4. เลือกหัวข้อ Replace Color
  5. จะได้หน้าต่างการปรับค่า ให้เริ่มจากการ เอาหลอดดูดสี เลือกสีที่ต้องการ
  6. จากนั้นดูตัวอย่างสีที่เลือกในช่อง preview
  7. ถ้ายังไม่ครอบคลุมสีที่ต้องการ ให้คลิกปรับ Fuzziness มาทางขวามือ
  8. ถ้าเลือกสีได้ครอบคลุมแล้ว ให้เลือกปรับเปลี่ยนสีโดยการคลิกหัวข้อด้านล่าง "Replacement"
  9. ทดลองปรับทีละข้อ (มี 3 ข้อ คือ Hue, Saturation, Lightness)
  10. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ลองๆ ทำดูก่อน ถ้ายังไม่ได้ ให้อ่านทีละหัวข้อให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งน่ะครับ? รับรองว่าทำได้แน่นอน? โปรแกรมเวอร์ชั่นของ Adobe Photoshop ที่ทดสอบคือ Photoshop CS3

 


Menu