สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทราบสำหรับผู้ใช้งาน Photoshop

การทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะมีการแบ่งข้อมูลหรือวัตถุ เป็นส่วนๆ หรือแบ่งออกเป็นชั้น หรือที่ photoshop เรียกกว่า Layer ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อมูลหรือวัตถุนั้นๆ สามารถแยกออกจากกันได้เป็นอิสระ ทำให้เราสามารถบริหารจัดการสิ่งนั้นๆ ได้สะดวกง่ายดาย

ตัวอย่างการทำงานของ Layer

  1. ให้นำรูปภาพเข้ามาแก้ไขใน Photoshop (จะได้ Layer รูปดอกไม้)
  2. พิมพ์ข้อความเพิ่ม โดยคลิกคำสั่ง Type Tool รูปตัว "T" จากนั้นคลิกบริเวณว่างที่หน้าต่างการทำงาน พิมพ์ข้อความ "ดอกทิวลิป" (จะได้ Layer ดอกทิวลิป)
  3. ทดสอบโดยการปิดรูปดวงตา ของ Layer ดอกทิวลิป
  4. photoshop layer

  5. จะเห็นว่า ตัวอักษรที่พิมพ์หายไป

ทิปการใช้งาน Layer

  • Layer ที่อยู่บนสุด จะอยู่ด้านบน Layer ด้านล่างจะถูกบังด้วย Layer ด้านบน
  • เราสามารถย้าย Layer ด้านบนมาด้านล่างได้ ด้วยการลาก Layer และวางในตำแหน่งที่ต้องการ
  • การปิด Layer (ชั่วคราว) สามารถปิดโดยการคลิกปุ่มรูปดวงตา
  • การลบ Layer เป็นการถาวร สามารถคลิกเลือก Layer นั้นๆ และกดปุ่ม delete ได้เลย

พอความเข้าใจการทำงานของ Layer แล้วหรือยังครับ ถ้ายังให้ลองอ่านและทำความเข้าใจอีกครั้งก่อนการเข้าไปศึกษาการทำงาน Photoshop น่ะครับ เพราะการทำงานต่อไปของ Photoshop จะกล่าวถึง Layer แทบทั้งหมด ลองพยายามอ่านและทำความเข้าใจอีกครั้งน่ะครับ สู้ๆ ..

?


Menu