สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินทุกท่าน

การใช้งานโทรศัพท์มือถือยังเป็นข้อห้าม สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ทั้งนี้เขากลัวว่าจะมีปัญหากับระบบเรดาห์หรือคลื่นวิทยุในการติดตั้งประสานงานกับภาคพื้นดิน ดังนั้นถ้าคยังต้องการใช้ความสามารถบางอย่างของโทรศัพท์อยู่ โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องโทรศัพท์ จะทำอย่างไร

?

Flight Mode หรือ AirPlane Mode

คืออีกหนึ่งความสามารถของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ที่สามารปิดระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ แต่ยังสามารถใช้งาน Function อื่นๆ ได้ เช่น ฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น สำหรับางค่ายก็เรียกว่า Flight Mode แต่หลายๆ ค่ายส่วนใหญ่เรียกว่า AirPlane Mode ซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกัน

วิธีการเปิดใช้ Flight Mode หรือ AirPlane Mode

ขึ้นกับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ อย่าง iPhone จะอยู่ในหัวข้อ Settings ส่วนโทรศัพท์บางรุ่น อาจอยู่ในหัวข้อ Profiles และหลังจากเปิดการใช้งาน Flight Mode หรือ AirPlane Mode แล้ว จะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์รูปความเข้มของสัญญาณโทรศัพท์ จะหายไปเลย (บางรุ่นจะมีรูปเครื่องบินแสดงออกมาด้วย)

?


Menu