รู้จัก Nokia Ovi Suite หรือยัง


เชื่อว่าหลายๆ คนทีใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia คงคุ้นเคยกับ Nokia PC Suite มาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะสำหรับอัปเดทข้อมูลระหว่าง Computer กับโทรศัพท์มือถือ Nokia หรือที่เรียกว่า เป็นตัวช่วยในการ "Sync ข้อมูลระหว่างกัน"Nokia Ovi Suite ใช้ทำอะไร


โปรแกรมนี้ใช้งานเช่นเดียวกับ Nokia PC Suite ใช้สำหรับ Sync ข้อมูลเช่นเดียวกัน แต่เท่าที่เห็น มีความสามารถในการจัดการเพิ่มเติมหลายอย่าง เช่น จัดการอัลบัมภาพ การจัดการเกี่ยวกับแผ่นที่ GPS "Ovi Map" เป็นต้น ส่วนความสามารถหลักๆ ทั่วไปประกอบด้วย

  • คัดลอกไฟล์ไปมาระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์
  • จัดการรายชื่อ เบอร์ติดต่อ
  • จัดการรูปภาพ
  • แบ่งปันรูปภาพผ่าน Ovi
  • จัดการข้อมูล SMS สามารถเขียนผ่านทางคอมฯ ได้
  • สั่งการทำงานแทนการใช้โทรศัพท์
  • จัดการเรื่อง download และติดตั้งซอร์ฟแวร์ใหม่


การเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างคอมฯ กับ มือถือ

  1. เชื่อมต่อผ่านสาย USB
  2. เชื่อมต่อด้วย BlueTooth

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Ovi Suite และ จุด download


Menu