เทคโนโลยี NFC คืออะไร

NFC คือเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโดย Nokia คำว่า NFC ย่อมาจาก Near Field Communications ซึ่งถ้าแปลตามความหมายภาษาอังกฤษ ก็น่าจะหมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะใกล้ ซึ่งในการใช้งานเทคโนโลยีนี้ เพียงแค่สัมผัสใกล้กัน หรือแตะอุปกรณ์เข้าหากัน เพื่อเชื่อมต่อกัน หรือโอนข้อมูลกัน คล้ายๆ กับการใช้ Mobile App ตัวหนึ่งบน iPhone ที่ชื่อว่า BUMP ที่เคยแนะนำไปเมื่อไม่นานนี้

จุดเด่นของ NFC คือ แค่แตะก็ได้ข้อมูลแล้ว

ประโยชน์/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NCF

  • การซื้อสินค้าและบริการ
  • การทำกิจกรรม เช่น การซื้อตัวหนัง เป็นต้น
  • ลิงค์ดาวน์โหลด App
  • อัพเดทขอ้มูล
  • กุญแจอิเลคทรอนิค
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลไฟล์ภาพ เสียง
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำ NCF ไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย? เราลองมาดูตัวอย่างของ Nokia ที่ใช้เทคโนโลยี NFC มาใช้กัน

?

โทรศัพท์ Nokia ที่รองรับเทคโนโลยี NFC

  • Nokia 701
  • Nokia N9

Menu