Push Mail Technology

ระบบการรับส่งเมล์ ไร้สายผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ หรือ PDA ได้โดยตรงโดยม่จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบสัญญาณ GPRS, EDGE ก็ได้ ถือได้ว่าเป็นการทำงานไร้สายที่สมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

ส่วนประกอบจำเป็นในการใช้งานระบบ Push Mail

  • โทรศัพท์มือถือ หรือ PDA รุ่นที่รองรับ
  • มีระบบเมล์ที่ใช้อยู่แล้ว รองรับการทำงาน Microsofte Exchange, IBM Lotus Note
  • สมัครใช้บริการ GPRS, EDGE
  • สมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการ Push Mail เช่น DTAC, TRUE, AIS เป็นต้น

นอกเหนือจาก รับส่งเมล์ยังทำอะไรได้อีก

  • รองรับการทำงาน Word, Excel, PowerPoint, PDF
  • รองรับการทำงานระบบ MultiMedia
  • จัดการตารางนัดหมาย พร้อมสั่งเตือนได้
  • อื่นๆ ให้สอบถามกับบริษัทที่ให้บริการ Push Mail

?ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Push Mail


Menu