ซิมมือถือของใคร ก็ใช้ของคนนั้น


การเลือกซื้อมือถือ ต้องสัมพันธ์กับการเลือกซื้อซิมการ์ด เนื่องจากโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ จะสามารถใช้งานได้ในระบบที่ต่างกัน ดังเช่นที่เราๆ เห็นโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นระบบ 900, 1800, 1900, GSM, One-2-Cal หรือ CDMA จากค่าย HUTCH เป็นต้น

 • Analog 800 MHz, 900 MHz
  ระบบเดิมที่เคยใช้กันในสมัยก่อน ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซิมการ์ด ผู้ให้บริการในสมัยนั้น คือ Worldphone 800 หรือ DTAC ในปัจจุบัน ส่วน Analog 900 MHz ผู้ให้บริการคือ Cellular 900 หรือ AIS ในปัจจุบัน สามารถใช้โทรศัพท์ได้เพียงอย่างเดียว
 • Digital GSM
  ระบบที่ใช้คลื่นความถี่ที่เป็นดิจิตอล สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์และส่งข้อความได้ เช่นที่ใช้งานในปัจจุบัน สำหรับระบบโทรศัพท์ที่เป็นระบบ GSM ได้แก่ GSM 900 ของค่าย AIS, GSM 1800 ของ Samart, DTAC, Orange Just Talk และ Talk Plan ส่วน GSM 1900 เป็นของ Thai Mobile
 • Dual band
  เป็นระบบที่รองรับ 2 ความถี่ การเลือกซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ จะต้องสังเกตุให้ดีกว่า รองรับระบบอะไรบ้าง เช่น Dual band 900/1800 หรือ Dual band 900/1900 เป็นต้น
 • Triband
  เป็นระบบที่รองรับทั้ง 3 ระบบ คือ 900/1800/1900
 • Quadband
  เป็นระบบที่รองรับทั้ง 4 ระบบ คือ 850/900/1800/1900
 • Dual mode
  เป็นระบบที่รองรับทั้ง Dualband หรือ Triband ของ GSM และยังรองรับระบบ CDMA ได้ด้วย
 • CDMA
  เป็นระบบสำหรับโทรศัพท์มือถือเฉพาะ HUTCH เท่านั้น


สำหรับการเลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์ในต่างประเทศมาใช้งานนั้น จำเป็นต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า สามารถใช้งานในระบบใดได้บ้าง และโดยเฉพาะความถี่ในการส่งสัญญาณ (ระบบเดียวกัน อาจใช้ความถี่ในการใช้งานต่างกันได้)

 


Menu