ปรับแต่งด้วยการเพิ่ม Shortcut

Add Shortcut Home Screenการใช้งานเครื่องมือหรือ App ต่างๆ บนแอนดรอยด์ ที่เรามักใช้ประจำ เราสามารถสร้างเป็น Shortcut เพื่อนำมาวางไว้บนหน้าจอแรก Home Screen ก็เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น (เหมือนกับการเพิ่ม Shortcut บนหน้าต่าง Windows ที่เราใช้กันครับ มีหลักการเดียวกันเลย) เราสามารถปรับแต่งและแก้ไข Shortcut ได้ง่ายๆ สำหรับบาง App ที่เรา download มาจาก Android Market นั้น บางตัวก็มีฟังก์ชั่นของการตั้งค่าบนหน้า Home Screen ได้เลย

Shortcut ก็คือทางลัดในการเข้าถึงการใช้งานนั่นเอง

เชิญชมวีดีโอสาธิตการเพิ่ม Shortcut, Widgets และ Folder

วิธีการสร้าง Shortcut บนแอนดรอยด์

Add to Home Screen

  1. มาที่ปุ่ม Home Screen
  2. แตะหน้าจอค้าง (บริเวณที่ไม่มีไอคอน)
  3. จะพบหน้าต่าง ให้เลือกการเพิ่มบนหน้า Home Screen
  4. เลือกหัวข้อที่ต้องการ
    • Shortcuts
    • Widgets
    • Folders

Menu