เปลี่ยน Wallpaper ได้เช่นเดียวกับคอมฯ

เปลี่ยนฉากหลัง Wallpaperสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความสามารถอย่างหนึ่งที่ติดใจกับผู้ใช้งาน นั่นคือ เราสามารถเปลี่ยนฉากหลัง หรือ Wallpaper ของเราได้เองด้วย และพิเศษกว่านั้น คือ แอนดรอยด์สามารถเปลี่ยน Wallpaper แบบรูปภาพทั่วไป และอีกแบบคือ แบบเคลื่อนไหว หรือที่เรียกว่า Live Wallpapers

สรุปคือ เราสามารถเปลี่ยนฉากหลัง หรือ Wallpaper ได้

วิธีการเปลี่ยน Wallpaper บน Android

  1. แตะค้างที่หน้าจอ แล้วเลือก Wallpaper
  2. แตะที่หัวข้อ Media Gallery หรือ 3D Gallery เพื่อเลือกรูป
  3. ถ้ารูปขนาดไม่พอดี ตัวโปรแกรมจะให้เราตัดภาพบางส่วนหรือ Crop ภาพก่อน
  4. เสร็จแ้ล้วให้แตะปุ่ม Home เืพื่อกลับมาหน้าแรก

วิธีการเปลี่ยน Live Wallpaper บน Android

  1. แตะค้างที่หน้าจอ แล้วเลือก Wallpaper
  2. แตะที่หัวข้อ Live Wallpaper แทน
  3. เลือกรูปที่ต้องการ

Menu