โทรศัพท์มือถือของคุณ หมดเร็วหรือไม่

Android Batteryพลังงานไฟฟ้าในการใช้โทรศัพท์มือถือที่สำคัญในปัจจุบัน คือ พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ของเราสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของเรา และด้วยข้อจำกัดของแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากการชาร์จจนเต็ม ดังนั้น ก็ใช้งานและควบคุมการใช้งานให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นพอสมควร โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ เหตุเพราะมี App ต่างให้เลือกใช้งานมากมาย

แล้วคุณมีวิธีการตรวจสอบการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อย่างไร

ทิป ในการตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่ จากโทรศัพท์มือถือที่ใช้ แอนดรอยด์

เราสามารถตรวจสอบการใช้แบตเตอรี่ได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเิติม

Battery Use Screen Android

  1. เพียงแตะเข้าไปที่เมนู Settings
  2. จากนั้น เืลือกหัวข้อ About Phone
  3. จากนั้นแตะหัวข้อ Battery Use
  4. จะพบหน้าต่างแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้แบตเตอรี่

เพียงแค่นี้ เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่า โปรแกรมใดใช้แบตเตอรี่เปลืองที่สุด

?


Menu