Windows Explorer ใครยังไม่รู้จัก

Windows Explorer เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานมากที่สุดตัวหนึ่งของ Windows เลยทีเดียว แต่ถ้ายังไม่รู้จัก ให้ลองกดปุ่ม "Windows Logo + E" รู้จักแล้วนะครับว่าคือโปรแกรมอะไร  โปรแกรมนี้มีประโยชน์มากในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ถ้าเราเสริมความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปอีก จะดีไหม

FileMenu Tools เสริมความสามารถให้ Windows Explorer

 

Add on Windows Explorer

 

ความสามารถหลักของโปรแกรม FileMenu Tools

  • เพิ่มความสามารถเข้าไปในเมนูของ Windows Explorer
  • เพิ่มเติมคำสั่งต่างๆ โดยผ่าน run command ได้อีกด้วย
  • ปรับเปลี่ยนคำสั่ง "Send to.."
  • เพิ่มหรือลดคำสั่ง หรือโปรแกรมได้

ข้อแนะนำการใช้โปรแกรมนี้ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ Windows เป็นอย่างดี เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาของการใช้งาน Windows ได้ ไม่แนะนำสำหรับผู้ใช้งาน Windows มือใหม่นะครับ


Menu