โปรแกรมที่ใช้ในการ backupการสำรองหรือ backup ข้อมูลอยู่เสมอนั้น เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็น เพราะไฟล์อาจเสียหาย ถูกลบ หรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจก็ได้ ดังนั้น ควรมีระบบการจัดการสำรองข้อมูลที่ดี Todo Backup เป็นอีกหนึ่่งโปรแกรมฟรีดาวน์โหลดที่น่าสนใจ สามารถเลือกสำรองแบบเฉพาะประเภทไฟล์ เลือก folder หรือแม้แต่สำรองทั้ง disk รวมถึง Windows System ด้วย มีทั้งแบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ถึงระดับองค์กร

การใช้โปรแกรม EaseUS Todo Backup

Download & Install

1. Download ได้จาก link ข้างล่างนี้ มี 3 แบบให้เลือก คือ Free-ดาวน์โหลดแบบใช้งานฟรี ไม่มีหมดอายุ, Home-ใช้ส่วนบุคคล และ Workstation สำหรับองค์กร ในแต่ละแบบแสดงตารางเปรียบเทียบให้พิจารณา เลือกได้แล้วก็เพียงกรอกอีเมลของคุณ โดยคุณจะเลือกรับ/ไม่รับข่าวสารจากทาง EaseUS ได้

download EaseUS Todo Backup

download Todo Backup

2. เรียกไฟล์ที่ดาวน์โหลด (tb_free) ดำเนินตามคำแนะนำ แล้วคลิ๊กที่ Next ไปตามขั้นตอน ซึ่งสามารถเลือกที่จะติดตั้ง (Accept)/ไม่ติดตั้ง (Decline) โปรแกรม Avast ได้ตามต้องการ

ติดตั้ง EaseUS Todo Backup

 

Function Menu

Todo Backup Menu

Disk/Partition Backup: สำรองข้อมูลทั้ง harddisk, หรือทั้ง drive (ในกรณีที่ harddisk มีการแบ่ง partition เป็น drive ต่าง ๆ) 

System Backup: สำรองในส่วนของระบบปฏิบัติการ (OS) ซึ่งก็คือการสำรองตัว Windows นั่นเอง

File Backup: สำรองเฉพาะ Folder/File ที่ต้องการ

Email Backup: สำรอง Outlook email และเครื่องมืออื่น ๆ (เฉพาะใน Home และ Workstation)

Smart Backup: คล้ายกับ Disk/Partion ที่มี folder พื้นฐานเพิ่มขึ้นมา เช่น Library, My Documents

การสำรองข้อมูล

ตัวอย่างการสำรองข้อมูลแบบ Disk/Partition Backup

การสำรองข้อมูลแบบ Disk/Partition

 • เลือกเมนู Disk/Partition Backup
 • จากรูปตัวอย่างข้างต้น เลือก Drive D (Harddisk ที่ใช้ทดสอบ มีการแบ่งออกเป็น Drive C, D, และ M)
 • เลือกที่ที่ต้องการเก็บไฟล์ backup โดยปลักปฏิบัติแล้ว ควรเลือกเก็บไว้ต่าง Drive อาจเป็น harddisk หรือ flash ที่เสียบทาง USB แต่หากไม่มี ก็สามารถสำรองไฟล์ไว้ที่ drive เดียวกันได้
 • เขียนชื่อไฟล์ backup เพื่อบันทึกไว้ที่ Plan name
 • หากต้องการตั้งวัน/เวลาที่ต้องการให้ทำการ backup อัตโนมัติภายหลัง ให้คลิ๊กที่ Schedule Off: ตามรูปข้างล่างนี้ 
 • คลิ๊กที่ Proceed เพื่อเริ่ม backup 

ตั้งเวลา backup

การสำรองข้อมูลแบบ Disk/Partition

 • รูปแสดงการ backup Drive D ขนาดประมาณ 5GB ใช้เวลาในการ backup ไมถึง 2 นาที
 • ในระหว่างการ backup สามารถคลิ๊กที่ Operation เพื่อให้คอมพิวเตอร์ Shut Down, Hibernate, Sleep หลังจาก backup เรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อ backup เรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียดการ backup ไว้ตามรูป และมีคำสั่งในการนำข้อมูลกลับ (Recovery), Backup ใหม่ และตัวเลือกเพิ่มเติมใน Advanced 

ตัวอย่างการสำรองข้อมูลแบบ System Backup

การสำรองข้อมูล System Backup

 • เลือกเมนู System Backup
 • โปรแกรมจะตรวจสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีระบบปฏิบัติการอยู่ที่ Drive ไหนบ้าง จากเครื่องที่ทดสอบนี้ มี Windows อยู่ 2 ที่คือ Drive C และ M จากการทดสอบ โปรแกรมจะ backup ทุก drive ที่มีระบบปฏิบัติการอยู่
 • การ backup และ schedule เหมือนกับคำแนะนำข้างต้น

ตัวอย่างการสำรองข้อมูลแบบ File Backup

การสำรองข้อมูล โดยกำหนด File Type

 • เลือกเมนู File Backup
 • ใน User Defined tab ลักษณะคล้ายกับเวลาเราเปิดหาไฟล์ โดยการเข้าไปใน folder ที่ต้องการ เลือกครั้งละหลาย ๆ folder ได้, เลือกไฟล์ที่อยู่ folder ได้
 • ใน File Type tab เป็นตัวช่วยเลือกโดยการกำหนดเฉพาะ file type ที่ต้องการ เช่น Word, Excel, ไฟล์ภาพ JPG ฯลฯ และสามารถเพิ่มตัวเลือก file type เองได้
 • การ backup และ schedule เหมือนกับคำแนะนำข้างต้น

การเรียกคืนข้อมูล (Recovery)

ตัวอย่างการเรียกคืนข้อมูลที่ได้ทำการสำรองจาก Disk/Partition Backup

การเรียกคืนข้อมูลจาก Dis/Partition Backup

 • ในหน้าหลักของ Todo Backup จะแสดงรายชื่อ Backup ที่ได้มีการสำรองข้อมูลไว้ คลิ๊กที่ Recovery

การเรียกคืนข้อมูลจาก Dis/Partition Backup -File mode

 • เลือก File mode (หากเลือกที่ Disk/Partition mode ควรมีความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคพอควร)
 • ด้านล่าง Recover to ใช้กำหนดว่าจะเรียกคืนข้อมูลไปวางไว้ที่ไหน โดยการคลิ๊ก Browse แล้วเลือก drive/folder ที่ต้องการ (หากมีพื้นที่มากพอ แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เพื่อจะได้ไม่ไปบันทึกทับข้อมูลเดิม เผื่อผิดพลาดอะไร จะได้มีทางเลือกของข้อมูลอย่างน้อย 2 ที่)
 • หากเลือก Recover to original location คือให้ไปบันทึกทับข้อมูลเดิม โดยจะต้องเลือก Replace existing file ด้วย ไม่เช่นนั้น ระบบจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเรียกคืนข้อมูล
 • คลิ๊ก Proceed

การเรียกคืนข้อมูลจาก Dis/Partition Backup -File mode

 • โปรแกรมเริ่มนำข้อมูลที่สำรองไปสร้างไว้ใน C:\Restore ITG (ควรสร้าง folder ใหม่เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง หรือ ใช้งานได้ง่าย)
 • ในระหว่างการเรียกคืนข้อมูลนี้ สามารถคลิ๊กสั่งให้เครื่อง Shut down หรือ Reboot หลังจากเสร็จสิ้นได้

การเรียกคืนข้อมูลจาก Dis/Partition Backup -File mode

 • โปรแกรมนำข้อมูลกลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 
 • และเมื่อตรวจสอบที่ C:\Restore ITG แล้ว พบว่าการเรียกข้อมูลกลับเรียบร้อยดีมาก

สรุป

 • จากการทดสอบ Free Version ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีตัวเลือกในการสำรองข้อมูลได้ตามความต้องการ คือ เลือกได้ทั้ง Disk/Drive, System (Windows OS), หรือเฉพาะ Folder/File นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกย่อยที่สามารถเลือกเฉพาะ File Type ได้อย่างอิสระ เช่น ต้องการสำรองเฉพาะไฟล์เอกสาร Word, Excel, ไฟล์ภาพ, ไฟล์ Video และใน Home Version มีตัวเลือกในการสำรอง Outlook เมลได้อีกด้วย
 • เวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูลทำได้ดีมาก จากการทดสอบแบบ Disk/Drive ขนาด 5GB ใช้เวลาประมาณ 3 นาที, ขนาด 500MB ไม่ถึง 2 นาที และการนำข้อมูลกลับมาก็ใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที สำหรับข้อมูลรวมประมาณ 5 GB จำนวนกว่า 5 ล้านไฟล์ ถือว่าเร็วพอควร และดูจากตารางเปรียบเทียบกับ Home และ Workstation มีระบุไว้ว่าจะทำได้เร็วกว่า Free version นี้

Menu