ถ้าคอมฯ ของคุณทำงานช้าลง

Process Explorerโดยปกติการทำงานคอมพิวเตอร์ของเรา ถ้ามีการเปิดใช้โปรแกรมในเวลาเดียวกันหลายโปรแกรม จะทำให้คอมฯ ทำงานช้าลงจนอาจทำให้คอมฯ แฮ้งค์ได้เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าเราต้องการตรวจสอบว่ามีโปรแกรมอะไรเปิดอยู่ คนส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดโปรแกรม Task Manager (โดยการกดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete) เพื่อตรวจสอบ แต่บางครั้งก็อาจมีปัญหาไม่สามารถเปิดโปรแกรมนี้ได้ อาจเป็นเพราะปัญหามาจากไวรัส

ทางแก้โดยการใช้โปรแกรมเสริม Process Explorer

Process Explorer

Process Explorer

สนใจ download process explorer ขนาดไฟล์ 1.74 MB
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป

คุณสมบัติของโปรแกรม Process Explorer

  • แสดงโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่
  • สามารถสั่ง restart โปรแกรมได้
  • สามารถสั่งหยุดหรือปิดโปรแกรมได้

เราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ และสั่งปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกได้ อาจทำให้ใช้งานคอมฯ ต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการ restart Windows ใหม่


Menu