ระวัง คุณกำลัง Format เครื่องหรือเปล่า

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาคอมพิวเตอร์และต้องการ Format เครื่องคอมฯ ของคุณ สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด นั่นคือ Driver ของอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ มีครบหรือไม่ (โดยปกติมาเป็นแผ่น CD มาพร้อมตอนซื้อเครื่อง) ถ้าไม่มี หรือหาไม่ได้ เรามีวิธีง่ายๆ ในการสำรอง Driver ของคุณ พร้อมเครื่องมือในการติดตั้งแบบครบวงจรกันเลย

Double Driver


Backup driver tool

โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ เช่นเคย รองรับการทำ Backup / Restore / Print ไฟล์ Driver ของเรา โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับคนดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ / ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง เพราะอาจต้องมีการ format เครื่องคอมฯ บ่อยๆ


Menu