คำแนะนำ
ก่อนที่จะใช้โปรแกรมระบบสถานีบริการน้ำมัน  CT_OIL นี้ ขอให้ท่านทำความรู้จักกับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Inteface) ที่อยู่ในระบบก่อน ได้แก่ ระบบตัวเลือก, การแสดงปุ่มคำสั่ง และการเรียกอ่านคู่มือ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกในการใช้งาน และเรียกใช้ระบต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน CT_OIL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกจอภาพที่ปรากฎในโปรแกรมแสดงการใช้ปุ่มคำสั่งพร้อมคำอธิบายเพื่อป้องกันความสับสนในการใช้  โดยที่ท่านไม่ต้องจำการใช้ปุ่มคำสั่งเลย
 
ระบบตัวเลือก
เป็นโปรแกรมย่อยที่จะฃ่วยให้ท่านไม่ต้องจดจำรหัสต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม เช่น รหัสสินค้า, รหัสน้ำมันใส, รหัสลูกหนี้ และรหัสบริการ เป็นต้น นอกจากเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังป้องกันข้อผิดพลาดในการเลือกข้อมูล หรือทำรายการผิดพลาดอีกด้วย 
 
การใช้ระบบตัวเลือก
ขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่องข้อมูลที่เป็นรหัส เช่น รหัสสินค้า และท่านต้องการจะให้จอภาพแสดงรหัสสินค้าที่มีอยู่ ให้ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านในขณะที่ช่องข้อมูลนั้นไม่มีตัวอักษร, ตัวเลข หรือเครื่องหมายใดๆ อยู่  จะปรากฎจอภาพสีเหลืองขึ้นมา แสดงรหัสสินค้าพร้อมรายละเอียด  โปรดสังเกตุที่จอภาพในกรอบสีเหลืองนี้ ท่านจะพบข้อความ 3 บรรทัดสุดท้าย ดังนี้
 
  • ขณะนี้เรียงตาม -> เป็นการบอกให้ท่านทราบว่ารายการที่ปรากฎอยู่นี้ เรียงลำดับตามอะไร เช่น  เรียงตามรหัส หรือ ชื่อ 
  • ตัวอักษรที่ค้นหา-> ในขณะที่ “ระบบตัวเลือก” แสดงรายการอยู่นั้น ถ้าท่านป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรใด โปรแกรมจะเลื่อนแถบสว่างไปยังรายการที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรที่ท่านป้อน  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับ 
  • ปุ่ม F6”, ปุ่ม “F7 เป็นการสั่งให้โปรแกรมเรียงลำดับตามอะไร บางเรื่องอาจมีทั้ง F6 และ F7 แต่บางเรื่องอาจมี F6 อย่างเดียวก็ได้
  • ปุ่ม Enter ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่รายการใด ถ้าท่านกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะกลับมาที่จอภาพก่อนท่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” และนำข้อมูลของรายการนั้นมาแสดง 
 
ระบบหัวข้อเลือก (Pop-Up Menu)
การทำงานของโปรแกรมจะถูกกำหนดเป็นตัวเลือกจากเมนู หัวข้อการใช้งานเป็นภาษาไทย  ท่านเพียงใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังหัวข้อ หรือรายการที่ต้องการ ท่านก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้แล้ว
 
ระบบคู่มือการใช้งาน
ในขณะที่ท่านใช้โปรแกรม ท่านสามารถที่จะเรียกดูคู่มือได้ตลอดเวลา โดยโปรแกรมจะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านใช้งานอยู่ในขณะนั้น
 
ความต้องการทางระบบ (System Requirement)
CT_OIL พัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2535 ก่อนที่ Windows 95 ของ Microsoft ออกมาเปลี่ยนแปลงวงการไอทีเป็นอย่างมากในปี 2538 ไปอย่างมาก โดยทาง CT_OIL มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานบน DOS ของ Windows 95 จนมาถึง Windows 98 พิมพ์รายงานภาษาไทยผ่านทาง Serial Port (ไม่ใช่ USB) ต่อกับ Dot Matrix Printer (เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม) ได้เป็นอย่างดีโดยการใช้ภาษาไทยของ TPRO ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดสำหรับการใช้ภาษาไทยในขณะนั้น 
 
CT_OIL สามารถใช้งานบน DOS ของ Windows XP ได้ เพียงแต่ติดปัญหาที่ไม่สามารถเรียกใชภาษาไทยของ TPRO ได้ และไม่สามารถพิมพ์รายงานได้ เนืองจากการส่งข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ต้องผ่าน driver ของ Windows แทนการส่งตรงผ่านทาง Serial Port สรุปคือ CT_OIL สามารถใช้งานได้บน DOS ของ Windows 95 และ Windows 98 เท่านั้น จึงแนะนำใหซื้อคอมพิวเตอร์มือสองที่มาพร้อมกับ Windows 95 หรือ Windows 98 หรือมีเพียงแค่ DOS ก็เพียงพอแล้ว สามารถหาซื้อคอมพิวเตอร์นี้ได้จากพันทิพย์ทุกสาขา เซียร์รังสิตได้ในราคา 1-2 พันบาทเท่านั้น
 
การติดตั้ง (Installation)
1. ดาวน์โหลด CT_OILZ.ZIP (ดาวน์โหลดที่นี่)
2. ดาวน์โหลด PKUNZIP.EXE (ดาวน์โหลดที่นี่)
3. นำทั้ง 2 ไฟล์ไปวางไว้ใน C:\ ของเครื่องที่ต้องการใช้ CT_OIL
4. เข้า DOS mode ที่สามารถเข้าจาก Windows 95/98 ได้ 2 วิธี คือ
- คลิ๊ก Start, Shut Down, เลือก Restart in MS-DOS mode หรือ
- คลิ๊ก Start, Run, พิมพ์ command.com, คลิ๊ก OK
5. ขณะอยู่ที่ DOS command prompt (C:\) ให้แตกไฟล์ CT_OILZ.ZIP 
- โดยพิมพ์คำสั่ง pkunzip ct_oilz -d
- คุณจะเห็นการสร้าง folder C:\CT_OIL และแตกไฟล์ย่อยในนี้
6. CT_OIL ต้องการให้มีการตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้
- ใน C:\>Autoexec.bat มีคำสั่ง "set clipper=f100"
- ใน C:\>Config.sys มีคำสั่ง "device=c:\ct_oil\himem.sys" และ "files=100"
หากคุณไม่ทราบวิธีการตั้งค่านี้ ให้ copy ทั้ง Autoexec.bat และ Config.sys ที่อยู่ใน C:\>CT_OIL> มาไว้แทนที่ C:\>
 
การเรียกใช้ CT_OIL
- เข้าไปใน C:\CT_OIL แล้วเรียก "oil.bat"
 
สำหรับผู้ชำนาญ (Advance User)
- CT_OIL เป็นโปรแกรมบน DOS 
- สามารถติดตั้งไว้ใน driver / folder อะไรก็ได้
- หากต้องการใช้งานทาง DOS บน Windows XP, ให้ลองใช้โปรแกรมภาษาไทยของค่ายอื่นที่รองรับ
- ดูวิธีการเรียกใช้งานได้จากไฟล์ oil.bat
- ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใน autoexec.bat และ config.sys ซึ่งหากต้องการสร้าง shortcut ใน Windows 95/95 ให้อ้างถึงทั้งสองไฟล์นี้

Menu