คุณมีปัญหาการกรอกฟอร์มใน PDF ไฟล์หรือเปล่า


PDF Form Filler คุณเคยได้รับไฟล์เอกสารประเภท PDF ไฟล์หรือเปล่า บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องมีการกรอกฟอร์มจากเอกสาร PDF เพื่อส่งกลับไปยังผู้ที่ต้องการให้เรากรอก ไม่ว่าจะเป็นการกรอกฟอร์มเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือเพื่อเก็บรวบรวมสถิติ การกรอกฟอร์ม PDF โดยปกติจะต้องใช้โปรแกรมที่รองรับการกรอกฟอร์ม PDF ด้วย แล้วไม่ทราบว่า คุณมีโปรแกรมที่ช่วยในการกรอกฟอร์ม PDF แล้วหรือยัง
Blueberry PDF Form Filler

วิธีการใช้งาน Blueberry PDF Form Filler

  1. เปิดโปรแกรม Blueberry PDF Form Filler
  2. เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการกรอกฟอร์ม
  3. กดปุ่ม Print เมื่อต้องการพิมพ์
  4. กดปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ใหม่

Menu