สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2007

ถ้าคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องการย้ายระบบอีเมล์ของ Microsoft Outlook ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง สิ่งที่คุณต้องระวังในการโอนย้ายข้อมูล ประกอบด้วย

 • Maill Box - ไฟล์ที่เก็บอีเมลของคุณ
 • Contact - ข้อมูลที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
 • Calendar - ข้อมูลปฏิทินนัดหมายที่คุณบันทึก

วิธีสำรองข้อมูล Mail Box

 1. คลิกเมนู Tools
 2. เลือกคำสั่ง Options
 3. คลิกแท็ป Mail Setup
 4. คลิกปุ่ม Data Files
 5. คลิกปุ่ม Open Folder
 6. ให้ copy ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Folder นี้ไปยังเครื่องคอมฯ ใหม่

วิธีสำรองข้อมูล Contacts

 1. คลิกเมนู File
 2. เลือกคำสั่ง Import/Export
 3. เลือก Export to a file จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 4. คลิกเลือก Personal Folder Files (.pst)
 5. คลิกหัวข้อ Contacts จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 6. โปรแกรมจะแสดง Folder ที่เก็บไฟล์ และให้ตั้งชื่อไฟล์?(สามารถเปลี่ยนได้)
 7. คลิก Next
 8. คลิกปุ่ม Finish

วิธีสำรองข้อมูล Calendar

 1. คลิกเมนู File
 2. เลือกคำสั่ง Import/Export
 3. เลือก Export to a file จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 4. คลิกเลือก Personal Folder Files (.pst)
 5. คลิกหัวข้อ Calendar จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 6. โปรแกรมจะแสดง Folder ที่เก็บไฟล์ และให้ตั้งชื่อไฟล์?(สามารถเปลี่ยนได้)
 7. คลิก Next
 8. คลิกปุ่ม Finish

ทิปสำรองข้อมูล Microsoft Outlook?เพิ่มเติม

 • การสำรองข้อมูล สำหรับ Contacts และ Calendar เวลาเลือกชื่อไฟล์ทีจะบันทึกในขั้นตอนที่ 6 ต้องระวังอย่าให้ซ้ำชื่อกัน
 • สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2003?สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เพียงแต่หน้าตาหรือคำสั่งอยู่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้น
 • สำรองวิธีนำไปติดตั้งเครื่องใหม่ ก็ใช้หลักการเดียวกัน สำหรับ Contacts / Calendar ใช้คำสั่ง Import แทน Exports
 • สำหรับ Mail Box ใช้วิธี copy ไปใส่เครื่องใหม่ แต่ต้องมีการเลือก Add folder ที่เราต้องการนำกลับเข้ามาด้วย

Menu