สำหรับผู้ใช้งานน Microsoft Outlook 2007

โดยปกติเวลาเราไม่ต้องการเก็บอีเมลใดๆ เราสามารถกดปุ่ม Deleted อีเมลนั้นๆ ได้ทันที หลังจากนั้น อีเมลจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ Deleted Items และถ้าไม่ต้องการกู้กลับมาจริงๆ ก็ให้สั่ง Empty Deleted Items ได้ทันที เรียกว่าไม่สามารถกู้ได้แล้ว ยกเว้น คงต้องโปรแกรมพิเศษมาแก้ไข โดยเฉพาะกับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2003

ยินดีด้วยสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Outlook 2007

เราสามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วจากโฟลเดอร์ Deleted Items ได้ด้วยวิธิง่ายๆ ถ้าคุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 เท่านั้น สำหรับขั้นตอนการกู้ไฟล์หลังจากไปแล้วให้ทำดังนี้

  1. คลิกเมนู Tools
  2. Recover "Deleted Items"
  3. คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มรูปซองจดหมาย เพื่อกู้เมลเดียว
  4. ถ้าต้องการกู้ทั้งหมด ให้กดปุ่มด้านบน "Select All" จากนันกดปุ่มรูปซองจดหมาย
  5. เสร็จแล้วครับ

Menu