Fix PST file Microsoft Outlook

เข้าโปรแกรม Microsoft Outlook ไม่ได้

อีกหนึ่งสาเหตที่ทำให้เราไม่สามารถใช้งาน Microsoft Outlook ได้ นั่นคือ ไฟล์ที่เก็บเมลต่างๆ เสียหาย ซึ่งโดยปกติแล้วไฟล์ดังนั้น จะมีชื่อและนามสกุลประมาณนี้

Outlook.PST? (อาจเป็นชื่อ Personal Folder.PST)
Outlook.OST

ไฟล์นามสกุล PST หมายถึง ไฟล์หลักที่เก็บอีเมลต่างๆ
ไฟล์นามสกุล OST หมายถึง ไฟล์เมลที่ทำงานในลักษณะ Offline

ถ้าไฟล์ดังกล่าวเสียหาย จะไม่สามารถเปิดใช้งานเมล์ได้? ปัญหานี้ทาง Microsoft เข้าใจดี จึงได้มีการติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยซ่อมไฟล์เหล่านี้?มีชื่อว่า ScanPST.exe และ ScanOST.exe? ซึ่งโปรแกรมในการซ่อมนี้ จะติดตั้งมาพร้อมกับตอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Outlook เลย ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหน

โปรแกรม ScanPST.exe และ ScanOST.exe อยู่ที่ไหน

โดยปกติแล้ว โปรแกรมทั้งสอง จะติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม Microsoft Outlook และจะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Microsoft Office\Office12? เราสามารถเรียกใช้งานได้โดยตรง เพียงแค่คลิกที่ชื่อไฟล์นั้นๆ??(ทดสอบจากโปรแกรม Microsoft Outlook 2003, 2007)

วิธีใช้โปรแกรม ScanPST.exe

Fix PST file Microsoft Outlook

  1. ดับเบิลคลิกเพื่อโปรแกรมโปรแกรม
  2. คลิกคำสั่ง Browse เพื่อเลือกไฟล์ Outlook.PST ปกติจะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\User\ชื่อ Windows User\AppData\Local\Microsoft\Outlook (สำหรับ Windows 7) สำหรับเวอร์ชั่นอื่นๆ แนะนำให้เข้าไปที่เมนู Tools -> Options -> Mail Setup -> Data Files
  3. คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มตรวจสอบ
  4. ถ้าโปรแกรมพบว่า มีปัญหา จะมีปุ่ม "Repair" ให้เลือก

วิธีใช้โปรแกรม ScanOST.exe

Fix OST file Microsoft Outlook

  1. ดับเบิลคลิกเพื่อโปรแกรมโปรแกรม
  2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องซ่อม
  3. คลิกปุ่ม Begin Scan
  4. รอจนกระทั่งโปรแกรมซ่อมไฟล์เสร็จ

Menu