WPS คืออะไร


WPS คือไฟล์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นกับโปรแกรม Microsoft Works ซึ่งถ้าคุณได้รับไฟล์นี้มา คุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้ เพราะคุณไม่มีโปรแกรม Microsoft Work ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท Microsoft เองก็ทราบปัญหานี้ จึงได้มีการสร้างโปรแกรมแปลงไฟล์นามสกุล .WPS มาเป็น Microsoft Word เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง

Works Converter for Import/Export of Works Word Processor

 • สนใจ download?Works Converter for Import/Export of Works Word Processor ขนาดไฟล์ 790 KB?ไฟล์ที่ได้จะมีชื่อ wp2Krtf.exe
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ
  • Microsoft Works Suite 2000
  • Microsoft Works 2000
  • Microsoft Works for Windows 95, version 4.0 4.0
  • Microsoft Works for Windows 95, version 4.0 4.5
  • Microsoft Works for Windows 95, version 4.0 4.5a
  • Microsoft Works Suite 99

?ถ้ามีปัญหายังไม่สามารถใช้งานได้ ลองอีกโปรแกรมของ Microsoft เช่นกัน สามารถคลิก download อีกโปรแกรมได้ที่ Works Converter?ซึ่งโปรแกรมนี้สำหรับการแปลงไฟล์จาก Works 2000 โดยเฉพาะ


Menu