แนะวิธีเข้าเว็บแบบรวดเร็ว


เวลาเราต้องการเข้าเว็บไซต์ใดๆ ปกติแล้ว หลายๆ คนก็จะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ ดังตัวอย่างเช่น www.it-guides.com แต่บางคนอาจพิมพ์แค่ it-guides.com ก้ได้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เช่นกัน แต่ผมยังมีอีกวิธีที่หนึ่งที่เข้าเว็บได้เร็วกว่าปกติ โดยพิมพ์ดังนี้

ทิปการพิมพ์ชื่อเว็บแบบรวดเร็ว

  1. พิมพ์คำว่า it-guides บนตำแหน่งของ address URL บน Internet Explorer
  2. กดปุ่ม "Ctrl+Enter"
  3. โปรแกรมจะเข้าไปยังเว็บ www.it-guides.com โดยจะเพิ่มคำว่า "www" และ ".com" ให้อัตโนมัติ

ใครไม่เชื่อต้องลองพิสูจน์กันดูครับ
 


Menu