เรื่องที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับ Flash Player

About Flash Playerเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีภาพเคลื่อนไหว ที่สร้างจากโปรแกรม Adobe Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ ถ้าโปรแกรม Browser (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome) ของคุณไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรม Flash Player โปรแกรมเหล่านั้นก็จะแสดงหน้าต่างให้เราติดตั้งโปรแกรมทันที

เวลามีปัญหาเกียวกับ Flash Player

เราสามารถติดตั้งโปรแกรม Flash Player ได้จากเข้าไปยังเว็บลิงค์ http://get.adobe.com/flashplayer/ จากนั้นให้คลิกปุ่ม Download now และทำตามคำสั่งตามหน้าจอ

วิธี Uninstall Flash Player

  1. คลิกไปยังเว็บลิงค์ http://kb2.adobe.com/cps/141/tn_14157.html
  2. คลิกเลือก download uninstall_flash_player.exe
  3. ดับเบิลคลิกเพื่อสั่งรัน Uninstall

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่น Flash Player

  1. คลิกไปยังเว็บลิงค์ http://www.adobe.com/software/flash/about/
  2. ดูที่หัวข้อ Version Information
  3. เปรียบเทียบกับตารางด้านล่างว่า เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดคืออะไร

Menu