คุณมีปัญหาการมองหน้าเว็บหรือเปล่า

บางเว็บไซต์อาจมีการกำหนดขนาดของตัวอักษรเล็ก บางเว็บก็ใหญ่จนเกินไป ทำให้การมองเห็นไม่คุณถูกใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเราๆ เราคงไม่สามารถไปแนะนำหรือบอกกล่าวกับทุกๆ เว็บได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขการเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการกำหนดขนาดของตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมกับสายตาของเรา เราสามารถใช้คำสั่ง keyboard shortcut เข้าช่วยได้ง่ายขึ้น

เรียกใช้คำสั่ง Zoom ด้วย keyboard shortcut

  1. กดปุ่ม Ctrl+Plus (+) ขยายหน่าต่างให้ใหญ่ขึ้น
  2. กดปุ่มCtrl+Minus (-) ย่อหน้าต่างให้เล็กลง
  3. ปรับขนาดให้ปกติ 100% (ปกติl) กดปุ่ม Ctrl+0 (0=ศูนย์)

คำสั่งในการย่อขยายหน้าต่างข้างต้น รองรับการใช้งานโปรแกรม Browser ต่างๆ ดังนี้
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Mozilla FireFox

ลองทดสอบใช้กันดูน่ะครับ รับรองจะติดใจเหมือนกับผม..


Menu