Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

ถ้ามีคุณมีปัญหาการอ่านเว็บที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก เชิญอ่าน !

หลายๆ เว็บไซต์ รวมทั้งเว็บไซต์ ไอที-ไกด์ ดอทคอม ได้มีการบังคับขนาดของตัวอักษร ทั้งนี้เพื่อความสวยงามของการตกแต่งเว็บ และการวางรูปภาพ การปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น อาจทำให้ความสวยงามของเว็บเสียไป แต่อาจจะมีผลดีทำให้เราสามารถอ่านได้สะดวกขึ้น ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็จะแนะนำให้ครับ ด้วยวิธีการข้างล่างนี้..

วิธีปรับขนาดของตัวอักษรตามใจผู้ชม

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
  2. คลิกเมนู Tools
  3. คลิกเมนูย่อย Internet Options
  4. ที่แท็ป General คลิกปุ่ม Accessibility
  5. คลิกเลือก "Ignore font sizes specified on webpages"

คราวนี้ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร เวลาเข้าเว็บ สามารถคลิกเมนู View เลือก Text Size เลือกขนาดที่ต้องการ