คุณเคย Write แผ่น CD/DVD แล้วเสียบ่อยๆ หรือไม่

Burn CD/DVDการ Write แผ่น CD/DVD เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Burn แผ่น CD/DVD เป็นการทำสำเนาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือจากแผ่น CD/DVD ด้วยกันเอง ทำให้เราสามารถนำไปใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ หรือใช้สำหรับการสำรองข้อมูล เชื่อว่า หลายๆ คนคนสามารทำการ burn แผ่น CD/DVD เป็นกันอยู่แล้ว และเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า คุณคงเคยประสบปัญหาการ burn แผ่น CD/DVD ไม่สำเร็จ เช่นกัน แล้วยังงี้จะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร

 

ทิป การป้องกันปัญหาการ Burn แผ่น CD/DVD ไม่สมบูรณ์

  • หยุดการใช้งานต่างๆ

ขณะกำลัง Burn แผ่น CD/DVD โดยเฉพาะกับการใช้งานทางด้านกราฟฟิกหนักๆ เช่น ตัดต่อภาพ, การสร้างวีดีโอ เป็นต้น ทั้งนี้การ burn ต้องใช้พลังความสามารถของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลทำให้การทำงานอย่างอื่นๆ ช้าลงไปอย่างมากมาย ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องแฮ้งค์ จึงไม่ควรทำการใดๆ ระหว่างการ Burn แผ่น CD/DVD

  • กำหนดค่า "Verify"

Verifty เป็นคำสั่งในการตรวจสอบผลของการ burn แผ่น เป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าแผ่นที่ burn นั้น สำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ ทั้งนี้ ถ้าไม่สำเร็จ จะได้ทราบถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะสาเหตใด (จะได้ไม่ต้องเสียแผ่น CD/DVD อีกหลายๆ แผ่น ดีไหมครับ) การ Verify จะใช้เวลาอีกสักนิด เพื่อตรวจสอบ แต่จะช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นกับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีการเลือกบันทึกลงไป

  • ลดความเร็วในการ Burn

ปกติแล้ว ถ้าการ burn แผ่น Audio CD เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น CD/DVD ปกติ แนะนำให้ burn ด้วยความเร็วต่ำๆ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลติด และมีความแน่นอนสูงขึ้นในการ burn แผ่นให้สมบูรณ์ เรียกว่าช้าแต่ชัวร์ ดีกว่าไหมครับ

  • อัปเดทเฟิร์มแวร์ให้กับ Drive CD/DVD Writer ของเรา

บางครั้งอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเป็นรุ่นใหม่ๆ driver ที่ใช้งานอาจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทำให้การทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เราอาจำเป็นต้องอัปเดทโปรแกรมในการสั่งงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่ถ้ามือใหม่ อาจยุ่งยากสักนิด แนะนำให้สอบถามกับร้านค้าที่ซื้อ drive นั้นๆ

ถ้าทำได้อย่างนี้ เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการ write แผ่น CD/DVD หรือ burn แผ่น CD/DVD ที่ไม่สำเร็จได้อย่างมาก ลองนำไปทดลองใช้งานกันดูน่ะครับ

 


Menu