หลายๆ คนคงรู้จักเทคโนโลยี LightScribe แล้ว

LightScribe Sample Logo and Photos

ถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดว่าคืออะไร สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ LightScribe สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น LightScribe นั่นคือ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการพิมพ์ภาพหรือข้อความลงบนแผ่น CD/DVD โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ แต่ต้องใช้ CD/DVD Rom ที่รองรับ LightScribe เท่านั้น?และที่สำคัญคือแผ่น CD/DVD ต้องรองรับ LightScribe?เช่นกัน (ปัจจุบันราคาถูกลงมากแล้ว)

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการพิมพ์ภาพลง?CD/DVD

 1. เครื่องบันทึก CD/DVD Writer ที่รองรับเทคโนโลยี LightScribe
 2. แผ่น?CD/DVD? ที่รองรับเทคโนโลยี LightScribe
 3. โปรแกรมสำหรับทำหน้าปก CD เช่น Nero CoverDesigner เป็นต้น
 4. ถ้าใช้โปรแกรม Nero จะต้องมี Plug-in ของ Nero ซึ่ง Download ได้ที่นี่ Download Plug-in LightScribe
 5. รูปภาพ หรือข้อความที่ต้องการ

วิธีการพิมพ์ภาพลง CD/DVD ด้วยเทคโนโลยี LightScribe

 1. ดับเบิลคลิกไฟล์ Plugin?ของ Nero ที่เพื่อติดตั้ง (ไฟล์จากข้อ 4 ด้านบน)
 2. หลังจากติดตั้งเสร็จจะไม่?icon ของโปรแกรมแสดงอยู่ที่ Taskbar ชื่อ LightScribe Control Panel
 3. เปิดโปรแกรม Nero CoverDesigner
 4. ออกแบบรูปภาพ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ
 5. ใสแผ่น CD/DVD แต่ต้องกลับหน้าเพื่อพิมพ์อีกหน้าหนึ่ง
 6. คลิกไอคอน LightScribe เพื่อสั่งพิมพ์
 7. ใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีแล้วแต่ความละเอียดที่ต้องการ (เช่น ถ้าพิมพ์เต็มแผ่นอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้ เป็นต้น)

ถ้าต้องการรูปแบบสำเร็จรูป สามารถ download เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ LightScribe โดยตรง หรือคลิก http://www.lightscribe.com/ideas/index_top.aspx

 


Menu