สาเหตของปัญหาที่ทำให้กระดาษติด Printer Laser

 • ใช้กระดาษใช้ซ้ำ หรือ Reuse เพราะกระดาษอาจยับ หรือวางไม่ได้พอดี
 • มีเศษกระดาษ คลิป หรือลูกแม็กค้างในช่องทางเดินของกระดาษ
 • กระดาษบางผิดปกติ เช่น กระดาษ 70 กรัม เป็นต้น
 • ตัวฟีดกระดาษ หรือลูกยางที่ตัวช่วยผนักดันชำรุด (ต้องส่งซ่อม เพื่อเปลี่ยน)
 • ใช้ซองจดหมายพิมพ์ (มีโอกาสเสี่ยงสูงเหมือนกัน)

การแก้ไขปัญหากระดาษติดเฉพาะหน้า

 1. เปิดฝา ถอดตลับผงหมึกออกมา
 2. สำรวจภายใน มีเศษกระดาษ คลิป หรือลูกแม็ก ติดหรือไม่ ถ้ามี ให้เอาออก
 3. ถ้าติดหนึบ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออก แต่ต้องเป็นการดึงกระดาษในแนวทางของทางเดินกระดาษเท่านั้น (ให้ดูภาพ การไหลของกระดาษจากคู่มือ) ห้ามดึงสวนทางโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ฟันเฟืองหักได้
 4. เครื่องพิมพ์บางรุ่น สามารถกดปุ่มที่เครื่องพิมพ์ สั่งให้กระดาษฟีดออกมาได้ ให้ลองกดดู
 5. ถ้ายังเอาออกไม่ได้ อาจจำเป็นต้องแกะตัวเครื่องพิมพ์ ซึ่งจำเป็นต้องส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยเฉพาะ ห้ามทำโดยเด็ดขาด เพราะอาจพบชิ้นส่วนเกินเวลาประกอบกลับไป (เรียกว่าไม่รู้จักประกอบกับส่วนไหนดี ฮิๆ)


วิธีแก้ไขปัญหากระดาษติดในระยะยาว

 • กรีดกระดาษทุกครั้งที่นำใส่ในเครื่องพิมพ์ (ถ้าแม้ว่าจะมีโฆษณาว่าไม่จำเป็นต้องกรีด)
 • หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษที่พิมพ์แล้ว 1 หน้า (Reuse) เพราะกระดาษจะติดได้ง่าย แถมถ้าเป็นการพิมพ์รูปภาพเข้มๆ สีที่พิมพ์อาจยังไม่แห้งดีพอ ทำให้สีติดกับลูกกลิ้งได้ เป็นปัญหาใหญ่
 • ใช้กระดาษที่มีความหนา 80 กรัม เท่านั้น (กระดาษบางหรือหนาเกินไปก็เป็นปัญหากับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้เช่นกัน)
 • ห้ามนำกระดาษ (พิเศษ เช่น กรอสซี่ เป็นต้น) มาใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • ห้ามนำกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต มาใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • ถ้าต้องการพิมพ์แผ่นสไลต์ (โปร่งใส)? ต้องเลือกรุ่นสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เท่านั้น
 • กระดาษพิเศษอื่นๆ ควรตรวจสอบการใช้งานว่า รองรับกับการพิมพ์กับเครื่องเลเซอร์หรือไม่

หวังว่าคงเป็นแนวทางให้ทุกๆ คนสามารถลดปัญหากระดาษติดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้น่ะครับ

?


Menu