สำหรับคนที่ต้องการต่อฮาร์ดดิสก์เพิ่ม

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop คงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าต้องการพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เพิ่มโดยการต่อเพิ่มอีกสัก 1-2 ลูก แต่ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องมาศึกษาเกี่ยวกับ Jumper ของฮาร์ดดิสก์ก่อนว่า มีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพิ่มอย่างไร

Jumper คืออะไร

Setup Harddisk Jumper


จัมเปอร์ คือแผ่นพลาสติกเล็กๆ ที่ใช้สำหรับการกำหนดว่าจะให้ ฮาร์ดดิสก์นั้นๆ เป็นฮาร์ดดิสก์แบบไหน เช่น แบบ Master หรือฮาร์ดดิสก์หลัก และ แบบ Slave หรือฮาร์ดดิสก์ตัวรอง โดยปกติแล้ว ถ้าเรามีฮาร์ดดิสก์เพียงลูกเดียว ก็จะต้องกำหนดเป็น Master

การเสียบจัมเปอร์เข้ากับฮาร์ดดิสก์

Harddisk Port

ถ้าเรายกฮาร์ดดิสก์ออกมา จะพบว่าที่ช่องด้านบนจะมีช่องให้เสียบหลายๆ ช่อง ช่องตรงกลาง ระหว่าง ช่องสัญญาณ กับช่องสำหรับต่อสายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์ คือช่องสำหรับกำหนดจัมเปอร์ จะมี 8 แท่ง การเสียบจะเสียบเป็นคู่ คือ 1 คู่กับ 2 หรือ 3 คู่กับ 4 เป็นต้น

  • กำหนดเป็น Master ให้เสียบช่อง 7 และ 8 (เพื่อกำหนดให้เป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับการ boot)
  • กำหนดเป็น Cable Slave ให้เสียบช่อง 5 และ 6 (เพื่อให้คอมพิวเตอร์เลือกเองว่า ตัวไหนเป็น Slave
  • กำหนดเป็น Slave ไม่ต้องเสียบช่องใดๆ เลย (เพื่อกำหนดให้เป็นฮาร์ดดิสก์ ตัวรองเสมอ)

หลังจากการกำหนดว่าฮาร์ดดิสก์ตัวใดเป็นหลักหรือมาสเตอร์แล้ว และกำหนดตัวฮาร์ดดิสก์รองแล้ว เราสามารถนำไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยจะต้องต่อสาย 2 เส้นคือสายแพ (มีลักษณะเป็นสายแผ่นบางๆ) และสายไฟสำหรับเลี้ยงฮาร์ดดิสก์


Menu