คุณมีปัญหาเกี่ยวกับจอภาพคอมพิวเตอร์หรือไม่

จอภาพสั่น จอภาพกระตุก หรือจอภาพไม่แสดงข้อความใดๆ (แต่มีไฟเข้า) ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ และมาจากการกำหนดค่า Refresh Rate ที่ไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับเปลียน Refresh Rate ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องส่งซ่อมครับ

Refresh Rete คืออะไร

Monitor Refresh Rate

อัตราความเร็วในการวาดภาพหรือแสดงข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ์ (Hertz) ยิ่งตัวเลขสูงยิ่งดี แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับความสามารถของจอภาพด้วยเช่นกัน จอภาพที่เป็น LCD (จอแบน) กับ CRT monitor (จออ้วน) จะมีความสามารถในแสดงความเร็วที่แตกต่างกัน

วิธีการกำหนด Refresh Rate

  1. คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop เลือก Properties
  2. คลิกเลือกแท็ป Settings
  3. เลือกคำสั่ง Advanced ด้านล่าง
  4. คลิกแท็ป Monitor บางรุ่นอาจปรับที่แท็ปหัวข้อ Adapter
  5. เลือกปรับเปลี่ยนตามต้องการ

ขนาดของหน้าจอกับ Refresh Rate

  • ขนาดหน้าจอ 800 x 600 ให้ปรับ Refresh Rate อยู่ที่ 85 Hz
  • ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 ให้ปรับ Refresh Rate ที่ 75 Hz

สำหรับหน้าจอ LCD อาจปรับอยู่ที่ 60 Hz (ขึ้นกับขนาดและความสามารถในการแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์)

 


Menu