คุณมีปัญหาการเชื่อมต่อ Wireless หรือไม่


การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยปกติสามารถเชื่อมต่อในรูปแบบของ สายแลน (Wire) และไร้สาย (Wireless) อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการ การเชื่อมต่อที่คงที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เชื่อมต่อแบบสายจะดีกว่า จะอย่างไรก็ตาม บางสถานที่ อาจไม่เหมาะหรือไม่สะดวกในการเชื่อมต่อแบบสายแลน แล้วคุณมีปัญหาการเชื่อมต่อบ้างหรือเปล่าสาเหตุที่อาจทำให้การเชื่อมต่อ Wireless ไม่ได้

 • เปิด ปิด สัญญาณไร้สาย (Wireless)
  ตรวจสอบปุ่ม สัญญาณไร้สาย เสียก่อนว่า เปิดแล้วหรือยัง สาเหตุอย่างหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ ยังไม่ได้กดปุ่ม Wireless
 • การกำหนดหมายเลข IP Address
  Wireless ที่ใช้งานอยู่ สามารถกำหนดหมายเลข IP Address โดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ในองค์กร มักมีการกำหนด IP Address ไว้เลย แต่ผลที่ตามมา ถ้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเครื่องนั้น ไปเชื่อมต่อกับบริเวณอื่นๆ ที่ให้บริการ มักจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้? สำหรับวิธีการแก้ไข ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  1. ให้คลิกปุ่ม Start
  2. คลิก Connect to
  3. เลือก Show all connections
  4. คลิกขวาไอคอน Wireless เลือก Properites
  5. ในช่อง "This connection uses the following items:" เลื่อนไปที่ Internet Protocol (TCP/IP)
  6. คลิก Properties
  7. คลิกปุ่ม Obtain ทั้งด้านบน และด้านล่าง
 • Wireless Zero Configuration
  โปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมต่อ Wireless แบบอัตโนมัติ แต่บางครั้งก็อาจมีปัญหาได้ สำหรับแนวทางแก้ไขก็คือ ให้ Stop และ Start ตัวโปรแกรมนี้ใหม่ เท่านั้นเอง

ใครมีปัญหาก็ลองนำวิธีเหล่านี้ไปทดสอบใช้งานกันดูน่ะครับ ขอให้โชคดี


Menu