เวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ มีแต่เสียง Beep ออกจากเครื่องคอมพวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะแก้ไขอย่างไร

โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งเสียงบี๊ป 1 ครั้งและจะ boot เข้า Windows ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องปกติ แต่ถ้าเสียงบี๊ปนั้นดังขึ้น คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ปกติ หรือเข้า Windows ไม่ได้ ให้ลองตรวจสอบและเทียบกับตาราง error codes ดังนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข

Common Beep Error Codes

?จำนวนครั้ง

ความหมาย

1

Memory error

2

Memory error

3

Memory error

4

Memory error

5

CPU error

6

Keyboard Controller error

7

CPU error

8

?Video card error

9

Faulty BIOS chip

10

CMOS error

11

Cache memory error


แนวทางแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นปัญหาในส่วนของ Memory หรือ แรม?ให้ทดสอบโดยการลองถอด memory ออกมา และลอง boot เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

 


Menu