สำหรับคุณและบุตรหลานของคุณเอง

อีกหนึ่งเครื่องมือของ Windows 7 ที่มาพร้อมกับการติดตั้ง เพียงแค่คลิกเลือกโปรแกรม Paint คุณก็สามารถจะได้โปรแกรมสำหรับการขีดๆ เขียนๆ แล้ว สามารถแนะนำให้บุตรหลานของคุณให้มาฝึกทักษะในการวาดรูปได้ มีเครื่องมือในการสร้างภาพในระดับหนึ่ง สามารถเลือกแปรงในรูปแบบต่างๆ และลงสีตามความต้องการได้เช่นกัน

อีกหนึ่งเครื่่องมือที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

วิธีเรียกใช้โปรแกรม Paint

โปรแกรม Paint ใน Windows 7

  1. กดปุ่ม Start
  2. พิมพ์คำว่า Paint ในช่อง Search
  3. แค่นี้เราก็จะเห็นโปรแกรม Paint ให้คลิกกดปุ่ม enter ได้เลย
  4. จะได้โปรแกรมหน้าต่าง Paint ดังภาพประกอบ
  5. คลิกเลือกเครื่องมือ และวาดในบริเวณสีขาวที่ว่างๆ
  6. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความ ให้คลิกที่ไอคอนตัวเอ (A) จากนั้นพิมพ์ข้อความในที่ว่างๆ
  7. ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกปุ่มด้านบนซ้ามือ จะพบเมนู
  8. คลิกเลือก Save หรือ Save As
  9. จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการบันทึก เช่น BMP, Jpeg, Gif, Tiff, PNG เป็นต้น

?


Menu