แถบเครืองมือแบบใหม่ Windows 7

สำหรับผู้เริ่มใช้ Windows 7 คงประสบปัญหาหาเมนู File ไม่พบเวลาเปิดหน้าต่าง Computer ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้คำสั่งต่างๆ ได้ เช่น Folder Options เป็นต้น ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการศึกษาเรื่องแถบเครื่องมือใน Windows 7 (แถบเครื่องมือจะอยู่ด้านบนของหน้าต่าง หรือตำแหน่ง เมนูบาร์ (Menu bar) เดิม)

แถบเครื่องมือ เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ

เมี่อเวลาเราทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง แถบเครื่องมือบน Windows 7 จะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม จะมีคำสั่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยน นั่นคือ Organize ซึ่งเป็นคำสั่งหลักของแถบเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งหลักๆ คือ Cut, Copy, Paste รวมทั้งคำสั่ง Layout เราสามารถสั่งให้แถบเครื่องมือ แสดงเมนูคำสั่งปกติได้โดยการคลิกที่ Organize เลือกคำสั่ง Layout จากนั้นคลิกให้ Menu bar แสดง/ซ่อนได้ด้วย


Organzie Windows 7

การใช้แถบเครื่องมือ

ให้เราคลิกที่ Computer จะพบคำสั่งลัดต่างๆ ปรากฏดังนี้

  • Organize คือ คำสั่งหลักของแถบเครื่องมือ
  • System properties คือ คำสั่งหลักในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
  • Uninstall or change a program คือ คำสั่งในการติดตั้ง ปรับปรุงโปรแกรมที่มีการติดตั้งอ
  • Map network drive คือ การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและสร้างเป็น drive หนึ่งในคอมพิวเตอร์ของเรา
  • Open Control Panel คือ คำสั่งในการเข้าถึงการจัดการคอมพิวเดอร์ทั้งหมด

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้น แนะนำให้ลองคลิกไปดูในแต่หัวข้อดู แล้วจะพบความแตกต่างครับ


Menu