ตัดต่อวีดีโอด้วย Movie Maker

หัวข้อนี้จะแนะนำแบบรวดรัด เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรม Windows Movie Maker อย่างง่ายๆ ดังนี้
เริ่มต้นเปิดโปรแกรม Movie Maker

  1. คลิกเมนู File และเลือก Import into Collections (เพื่อเก็บไฟล์ที่เราต้องการใช้ในหนัง)
  2. หรือคลิกที่ Movie Tasks เลือกในส่วน Capture Video และเลือก Import video เพื่อดึงจากไฟล์ Video หรือเลือก Import pictures เพื่อดึงไฟล์รูปภาพ

  3. Movie Maker main screen

  4. ลากไฟล์ pictures หรือ movies มายังตำแหน่งด้านล่าง

  5. Movie Maker Timeline Screen

  6. คลิกเมนู File เลือก Save Movie File เพื่อบันทึก

  7. Movie Maker Save Screen


  8. คลิกเลือก My Computer เพื่อบันทึกลงในเครื่องคอมฯ
  9. คลิก Next จนกระทั่งโปรแกรมเริ่มบันทึกเป็นไฟล์หนัง?

ทิป Movie Maker เราสามารถย้ายตำแหน่งของ pictures, movies เพียงคลิกและลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

?


Menu